Carpe Diem Skaftö

109990:-

92990:-

Carpe Diem Sandö

180 cm - Bäddmadrass Luxury

75990:-

62990:-

Carpe Diem Härmanö

180 cm - Bäddmadrass Premium

54900:-

44990:-

Carpe Diem Kornö

180 cm - Bäddmadrass Prestige

39990:-

32990:-

Carpe Diem Malö

180 cm (2x90 cm) - Bäddmadrass Luxury

52 770:-


Carpe Diem Saltö

180 cm (2x90 cm) - Bäddmadrass Premium

91 980:-Carpe Diem Koster

90x200 cm - Bäddmadrass Prestige

39980:-